Řekli o nás

S Janem Horákem spolupracuje Národní bezpečnostní úřad již od roku 2003. V průběhu této doby proběhly pod jeho vedením vzdělávací akce (školení a kurzy) především pro vedoucí zaměstnace. Podle našich potřeb připravil kurzy pro zaměstnace střední a vyšší řídící úrovně, dlouhodobě pracuje také s našimi „vedoucími juniory“. Témata, která pro naše zaměstnance pan Horák zpracoval, byla především z oblasti manažerských dovedností – komunikace, konflikt a jeho řešení, motivace, hodnocení zaměstnanců, týmová spolupráce, řízení podle cílů atd. Z faktu, že Úřad spolupracuje s panem Horákem již více než 7 let je zřejmé, že s jeho prací jsme dlouhodobě spokojeni a to jak po stránce odborného, tak organizačního zajištění akcí. Účast zaměstnanců na akcích, které připravil, byla pro Úřad vždy jednoznačným přínosem.

Dagmar Hošková, vedoucí personálního oddělení, NBÚ